Kancelaria Prawnicza A. CAŁUS, A. KRATIUK, M. SZMELTER i WSPÓLNICY

Spółka komandytowa

O kancelarii

Zespół Kancelarii Prawniczej A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy usługi doradztwa prawnego nieprzerwanie od 1991 roku, z tym, że w latach 1991- 1998 pod firmą Kancelaria Prawna KNS sp. z o. o.. Zmiana formy prawnej i nazwy kancelarii była podyktowana wprowadzeniem ustawowego obowiązku wykonywania działalności zawodowej radców prawnych i adwokatów w spółkach osobowych. Od początku działalności kancelaria posiada tą samą siedzibę w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 4/6.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego na rynku polskim, a także posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji transakcji międzynarodowych. Współpraca z zagranicznymi kancelariami umożliwia świadczenie przedsiębiorcom i inwestorom obsługi prawnej poza granicami kraju. Klientami kancelarii są krajowe i zagraniczne spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółkach osobowych. Wielokrotnie zespół kancelarii uczestniczył w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i innych przekształceniach wartościowych. Kancelaria doradza także m.in. fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Oferowany przez kancelarię zakres usług doradztwa i pomocy prawnej obejmuje wszystkie zagadnienia funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zespół kancelarii zapewnia zastępstwo prawne i procesowe w sprawach związanych z inwestowaniem, działalnością przedsiębiorstw, zatrudnianiem i.in. Zapewniamy obsługę prawną w językach obcych.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe zespołu kancelarii pozwalają świadczyć usługi doradztwa w szczególności z zakresu prawa przedsiębiorstw, podatków i postępowań podatkowych, ubezpieczeń, inwestycji kapitałowych, prywatyzacji, restrukturyzacji, łączenia i podziału spółek, telekomunikacji i nowoczesnych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony konkurencji i konsumentów, obrotu i gospodarki nieruchomościami, pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowań sądowych i polubownego rozstrzygania sporów.